favicon

Spreken de activiteiten van de AGON u aan, vindt u dat de belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken in onze samenleving goed naar voren moeten komen,
wilt u ook actief deze groep steunen, dan kan dat door de AGON financieel te steunen.

U kunt donateur worden, u kunt ons geld nalaten of u kunt ons fiscaal aantrekkelijk een gift doen toekomen.

Eenvoudig een (éénmalige) bijdrage overmaken kan op bankrekening:
IBAN: NL21 ABNA 0554 4714 85 t.n.v. AGON (in Nijverdal).