ANBI afb.

WAT IS ANBI:

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De AGON is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met het nummer 856347450.

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

In het kader van de belastingregelgeving is het noodzakelijk, dat organisaties die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status hebben, via de website hun gegevens inzichtelijk maken voor het publiek.

Door de ANBI-status kunt u donaties en legaten belastingvrij aan AGON Nijverdal e.o. schenken.
Veel van deze gegevens zijn op de AGON Nijverdal e.o. site te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via agon.twente@gmail.com