favicon

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit het AGON fonds, volgt u dan deze stappen.

Stap 1. Neem contact op met een hulpverlener
Neem contact op met een adviseur van de AGON. Onze adviseurs zijn

Stap 2. Vul het aanvraagformulier in
Die adviseur vult, samen met u, het aanvraagformulier in. Op het formulier staan vragen over u als aanvrager, de handicap of ziekte, de gevraagde voorziening, uw financiële situatie en de gezinssamenstelling. Bovendien moet de adviseur een rapport opmaken over uw situatie en een offerte of een begroting voor de gevraagde voorziening bijvoegen.

Stap 3. Toetsing door de Beoordelingscommissie
Als het aanvraagformulier binnenkomt, kijkt het AGON fonds of uw aanvraag terecht is. Dat gebeurt door de Beoordelingscommissie, die na iedere aanvraag vergadert.
De commissie buigt zich over de volgende vragen:
• Is het formulier goed ingevuld en zitten alle benodigde bijlagen erbij?
Zo niet, dan wordt alles retour gestuurd zodat het gecompleteerd kan worden. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
• Voldoet u aan de inkomens- en vermogenstoets?
Zo niet, dan komt u niet voor een financiële bijdrage in aanmerking.
• Kan de gevraagde voorziening op een andere manier worden betaald, bijvoorbeeld via een wettelijke regeling?
Kan dat inderdaad, dan wordt u doorverwezen naar de betreffende instantie of naar het Advieswerk van AGON Nijverdal.
• Is de voorziening nodig i.v.m. uw beperking. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van het AGON fonds.
Na deze beoordeling neemt het AGON fonds een beslissing over uw aanvraag. U krijgt daar schriftelijk bericht van. Uw adviseur krijgt een afschrift van die brief.

Stap 4. Toekenning van aanvraag
Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u een brief van het AGON fonds over de verdere gang van zaken. In die brief staat ook informatie over de manier van uitbetaling.
U kunt de voorziening pas aanschaffen als u de toekenningsbrief hebt gekregen! Dat moet binnen drie maanden na de datum van de toekenningsbrief gebeuren. Deze periode kan één keer verlengd worden. Hiervoor moet u schriftelijk de redenen aan het AGON fonds doorgeven.
U moet altijd een rekening van de aanschaf op uw eigen naam laten maken. Een kopie van die rekening moet u aan het AGON fonds opsturen. Daarna volgt de uitbetaling. Het AGON fonds gaat het toegekende bedrag rechtstreeks aan de leverancier van de hulpmiddelen of voorzieningen uitbetalen. In het geval dat de AGON fonds u een voorziening in natura verstrekt, zal de AGON fonds na ontvangst van uw eigen bijdrage een bestelling plaatsen bij een leverancier. U wordt door de leverancier benaderd over de levering.

Stap 5. Handelen bij afwijzing aanvraag
Als de beoordelingscommissie uw aanvraag heeft afgewezen, dan kunt u telefonisch of schriftelijk om een toelichting vragen. Als u denkt dat er bij de beslissing geen of te weinig rekening is gehouden met alle feiten, dan kunt u daarover met uw adviseur een brief schrijven waarin u uw redenen op een rijtje zet. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beslissing gebeuren.
De beoordelingscommissie behandelt uw brief in de eerstvolgende vergadering en stuurt u een schriftelijke reactie.

Meer informatie:
Daarvoor kunt u contact opnemen met een adviseur van AGON of
stuur een mail naar agon.twente@gmail.com