favicon

Huishoudelijk reglement AGON 24 augustus 2017

 

Eén van de taken van de secreataris is: Het maken en bijhouden van een overzicht van schriftelijk (post / email) ingediende wensen, vragen, ideeën en (kritische) opmerkingen en klachten van leden, belanghebbenden en derden, waarna deze ingebracht worden in de eerst volgende vergadering van het bestuur.
(Huishoudelijk reglement art. 4.B.2.)