Wat is de AGON Nijverdal e.o.

favicon

De Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Nijverdal e.o.                             

De AGON Nijverdal e.o. is de algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

De AGON Nijverdal e.o. werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. AGON Nijverdal e.o. doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Helpt u ons helpen? Uw gift, in welke vorm ook, is welkom op bankrekening:
IBAN NL 21ABNA 055 44 714 85
of wordt lid, aanmeldings-formulier-2018-v12

Heeft u ideeën, vragen, wensen, opmerkingen of klachten, dit kunt u schriftelijk doen:
AGON Nijverdal e.o.
P/a Morgenster 42
7443 LA Nijverdal

of email naar:agon.nijverdal@gmail.com

Ons telefoonnummer is 06 83 99 55 48, dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur.

 

CBF ERKEND FC

Wij hebben CBF erkenning per 1-10-2017.

AGON is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.
De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.
We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’