Als u arbeidsongeschikt bent door ziekte of een beperking kennen we in ons land allerlei regelingen. Deze regelingen zijn afhankelijk van uw arbeidsverleden. Heeft u gewerkt, dan krijgt u te maken met de ziektewet, de wet doorbetaling bij ziekte en later de WIA. Heeft u niet gewerkt en had u tussen uw 18e en 30e levensjaar dan heeft u mogelijk te maken met de Wajong. In bijzondere situaties heeft u te maken met de Wet Sociale Werkvoorziening. Vanaf 2012 krijgt u te maken met de Wet Werken naar Vermogen. Wanneer u in het verleden arbeidsongeschikt bent geworden, een WAO of Wajonguitkering heeft, krijgt u te maken heeft met (periodieke) herbeoordeling van uw situatie. In al deze gevallen kunt u een beroep doen op een adviseur van de AGON.

Hebt u een vraag of een probleem waar u graag informatie, advies of hulp bij wilt, dan neemt u contact op met een adviseur. Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met een adviseur opnemen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. In alle andere gevallen geldt dat men lid van de AGON moet zijn. Klik op link: aanmeldings-formulier 2023-v1.1