favicon
Bij AGON zien wij het lotgenotencontact als één van de belangrijkste pijlers van hun activiteiten. Mensen leren kennen. Samen aan de slag te gaan. Nieuwe contacten opdoen. De AGON biedt mensen met een chronische ziekte of beperking o.a. de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij bingoavonden, lezingen, of andere gezamenlijke activiteiten.

Zo kunt u andere mensen ontmoeten dan die mensen die u in uw huidige kennissenkring treft.

Door de bijeenkomsten raakt u meer betrokken bij de samenleving. Veel organisaties hebben een ideëel karakter. Juist de AGON staat er om bekend wel de onderlinge betrokkenheid voelen, maar mensen niet als zijnde zielig te behandelen.
Er is veel wederzijds begrip en er wordt veel gelachen, dit geeft de deelnemers een positief gevoel. Aan welke activiteit u ook deelneemt, het steunt u in het gevoel dat u er niet alleen voor staat.

De AGON organiseert allerlei activiteiten, soms gericht op het geven van voorlichting, soms op ontmoeting en recreatie.