Elk jaar houdt de Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Nijverdal e.o. haar collecte onder de naam Hart voor Handicap.
Tijdens de collecte Hart voor Handicap zwermen er veel vrijwilligers uit om geld op te halen voor mensen die de financiële steun van de AGON fonds goed kunnen gebruiken.
De collecte is bij uitstek een gelegenheid om de AGON fonds te profileren, elke collectant is een ambassadeur van AGON Nijverdal e.o.. Niet alleen om geld op te halen, maar ook om de mensen te bereiken waarvoor de AGON Nijverdal e.o. is opgericht.

De ontvangen giften en donaties worden onder andere besteed aan:
• Het AGON fonds, mensen met een functiebeperking kunnen een beroep doen op dit fonds. Het fonds wordt onder meer gebruikt wanneer iemand recht heeft op bepaalde hulpmiddelen die niet via de voorliggende voorzieningen worden vergoed.

• Het bieden van sociaal en of juridisch advies, financieel advies en belastingadvies aan mensen met een beperking in Nederland.

Collectant gemist?
Dan zijn wij blij met uw bijdrage op bankrekening NL21 ABNA 0554 4714 85 t.n.v. AGON Nijverdal e.o.. Hartelijk dank!

Plaatselijke verenigingen
Vereniging/ stichting die hun kas eenvoudig willen spekken zijn van harte welkom om mee te helpen met onze collecte Hart voor Handicap.
U ontvangt dan 25% van de lokale opbrengst en dit behouden worden voor eigen activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn de aanschaf van aangepaste gymtoestellen, het laag houden van contributie of, bij een dagcentrum voor kinderen, een trampoline of fietsen.
Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met de coördinator, klik op collecte@agon-nijverdal.nl