Mensen met een handicap en arbeidsongeschikten doen volledig en gelijkwaardig mee in de samenleving. Ook u wilt vast uw leven zelf inrichten. Tenminste, als u daar de kans toe krijgt. Die kansen zijn er, want u hebt rechten.
Recht op thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen. Recht op vervoer, aangepast werk, een fatsoenlijk inkomen, sociale zekerheid, belastingteruggave.
U hebt recht op goede gezondheidszorg, recht op trots en eigenwaarde.

Deze rechten krijgt u niet cadeau. Zeker vandaag de dag niet. De politiek neemt niet altijd goede beslissingen. Instanties kunnen behoorlijk dwarsliggen. Bovendien moet u maar net weten welke wetten en regelingen er zijn en bij welke instanties u moet aankloppen om te krijgen wat u nodig hebt.

De AGON Nijverdal e.o. behartigt ook uw belangen. We doen dat op allerlei verschillende manieren.

Het kernwoord hierbij is samenwerking. De AGON Nijverdal e.o. is een van vele patiƫnten- en gehandicaptenorganisaties. Wij werken met anderen samen in verenigingen. Het Dagelijks Bestuur is actief in verschillende werkgroepen.

Ook is AGON Nijverdal e.o. een patiƫnten- en gehandicaptenorganisatie, die deelneemt aan het HUBA (Hulp bij Belastingaangifte). Voor leden is dit gratis, voor niet leden een bijdrage. Hiervoor hebben wij belastingadviseurs.

Onze gegevens:

1. Statutaire naam
Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling Nijverdal e.o.. Wij hebben het afgekort als AGON.

2. Fiscaalnummer en KVK-nummer
RSIN/fiscaal nummer 856347450 en KVK nummer: 65992067

3. Algemene gegevens en doelstelling
De algemene gegevens vindt u op onze pagina Contact.
De doelstelling van de AGON Nijverdal e.o. wordt nader uitgewerkt in een beleidsplan en een jaarlijks activiteitenplan.
Lees het Beleidsplan en Activiteitenplan 2016- 2017, 2018-2020

4. Bestuur
De namen en functies van de bestuurders vindt u onder het kopje Bestuur.

5. Beloningsbeleid
Onze bestuurders en adviseurs zijn allemaal vrijwilligers van AGON en ontvangen alleen een kostenvergoeding op declaratiebasis. Deze bestaat, indien van toepassing, uit een brandstofvergoeding en administratieve kosten.

6. Jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag inclusief de jaarrekening wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. U vindt deze onder het kopje Bestuur.