Jaarverlsag 2020 – 2021 

Kascontrole heeft plaatsgevonden in oktober 2022 door de heren D S en R K, beiden hebben de financiën gecontroleerd en goedgekeurd.

kascontrole verslag 2019