Verslag kascommissie 2017,

Wij, Janni Kerssies en Agnes Poelarends  hebben dit jaar de kas gecontroleerd van de AGON Nijverdal e.o. over het jaar 201 7.

Wij hebben zowel de bank en kas gecontroleerd van het bestuur en ook van de activiteiten.

Wij hebben geen fouten of ongerechtigheden kunnen ontdekken, zodat wij accoord zijn en het bestuur en penningmeester decharge hebben verleend.

J. Kerssies
A. Poelarends