In ons land zijn er allerlei regelingen op grond waarvan aan mensen zorg of hulpmiddelen worden verstrekt. Dit kan op basis van de zorgverzekeringswet,
de AWBZ of via de gemeenten de WMO. In veel gevallen gaat dit prima, de mensen krijgen de zorg, die ze nodig hebben. Maar soms loopt het moeilijker. Wanneer u de verschillende regelingen niet goed kent of niet de zorg krijgt die u wenst of nodig heeft, dan kan een AGON Nijverdal e.o.-adviseur u daarbij helpen. Hij of zij kan u de weg wijzen, u helpen bij het invullen van formulieren en u ondersteunen bij het maken van bezwaar als er negatief over uw aanvraag wordt besloten.

Hebt u een vraag of een probleem waar u graag informatie, advies of hulp bij wilt, dan neemt u contact op met een adviseur. Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met een adviseur opnemen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. In alle andere gevallen geldt dat men lid van de AGON Nijverdal e.o. moet zijn of worden.
Klik op link: aanmeldings-formulier 2023-v1.1

Tevens kunt u informatie vinden bij Zorgwijzer:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwjzers/handicap