favicon

De landelijke collecte HandicapNL wordt door AGON georganiseert in de gemeente Twenterand en Hellendoorn en ontvangen wij 50% van de opbrengst.

Steun de collectes van de HandicapNL , dan steunt u ons advieswerk en indien nodig financiële hulp.

Wat doet de AGON met de opbrengst van de collecte?
Eén van de vele activiteiten van de AGON is het advieswerk. De AGON heeft sociaal-juridisch adviseurs en financieel adviseurs, dit zijn vrijwilligers die mensen met een beperking en chronisch zieken de weg wijzen binnen het woud aan regelingen, voorzieningen en zorgverzekeringsaanspraken.

Dit doet de AGON Nijverdal e.o. en deden haar voorgangers al meer dan 50 jaar.

Ieder jaar gaan de wetten en regelingen op de schop. Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen in de zorgverzekeringswet, de AWBZ, de WMO en ook de Participatiewet. Voor mensen met een beperking verandert er zeer veel. Dit roept veel vragen op bij de mensen zelf, bij hun ouders, familie en mantelzorgers, maar ook bij de AGON -adviseurs die deze mensen met raad en daad bijstaan. Zij zullen eerst moeten worden bijgeschoold in alle nieuwe wetten en regelingen.
Om dit te kunnen doen, vraagt de AGON uw hulp.

Bijscholing adviseurs
Om “onze” mensen ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn is een extra bijscholingsprogramma voor onze adviseurs noodzakelijk. Een uitgebreide bijscholing, want er verandert geregeld wat op verschillende terreinen:
zorg, dagbesteding, verzorgingstehuizen, voorzieningen, vervoer en arbeid.
Vanuit de reguliere AGON begroting kan een dergelijke grootschalige bijscholing niet worden bekostigd. De rijksoverheid stelt geen opleidingsmiddelen beschikbaar. Daarom is de collecte een welkome aanvulling op het budget van de AGON, dat o.a. ook besteed zal worden aan de bijscholing van onze adviseurs.

Het grootste deel van de opbrengst van HandicapNL wordt gestort in het AGON-fonds, dit fonds is voor de toekenning van financiële bijdragen ten behoeve van hulpmiddelen.