AVG

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AGON kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AGON, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier en/of een contactformulier op de website aan AGON verstrekt. AGON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IBAN-bankrekeningnummer
– Uw geboortedatum
Daarnaast kan AGON uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische of sociale dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij de AGON (adviseurs) verwerken zijn:

–  gegevens die bij het lidmaatschap horen

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

 

WAAROM AGON GEGEVENS NODIG HEEFT

AGON verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Voor het versturen van uitnodigingen en informatie.

Voor het benaderen om te helpen met onze collecte Hart voor Handicap en ze te gebruiken op de legimetatiekaarten.
HOE LANG AGON GEGEVENS BEWAART

AGON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zo lang dat wettelijk is verplicht.
Mocht u het lidmaatschap opzeggen dan worden u gegevens vanaf dat moment verwijderd.

 

DELEN MET ANDEREN

AGON verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van AGON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AGON gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij hebben de hosting ondergebracht bij Oxilion.
GOOGLE ANALYTICS

AGON gebruik tzelf  geen cookies of vergelijkbare technieken AGON maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AGON bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AGON te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
AGON heeft hier geen invloed op. AGON heeft Google geen toestemming gegeven om via AGON verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AGON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar agon.twente@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AGON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via agon.twente@gmail.com. AGON zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw klacht reageren.

BEVEILIGEN

AGON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons  of via info@agon-nijverdal.nl.
De website van AGON maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AGON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AGON op via info@agon-nijverdal.nl zie de website van AGON https://agon-nijverdal.nl/. AGON is als volgt te bereiken:

Postadres: AGON, p/a Morgenster 42, 7443 LA, Nijverdal

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65992067

Telefoon: 06 83 99 55 48

E-mailadres: agon.twente@gmail.com
John Pas is de Functionaris Gegevensbescherming van AGON hij is te bereiken via email: penningmeester@agon-nijverdal.nl