Jubileum

Op de jaarvergadering van 15 maart hebben wij 1 van onze leden gehuldigd. Jan B. was al 50 jaar lid. Hij werd in het zonnetje gezet met een gouden speld, bloemen en een mooie geschenkbon.

Geschokt en vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons AGON (bestuurs) lid en voorzitter van het AGON fonds.

Ben Huis in’t Veld

Ben zal een leegte achterlaten, wij wensen de familie en dierbaren van Ben heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Kenmerken voor Ben:
de goedheid zelve 
een AGON (ANGO) vriend
rechtvaardig
luisterend oor
tegen onrecht
eigengereid
rustig gedreven persoon
opkomend voor mensen met een beperking
voor Ben was iedereen gelijk


Bestuur en leden Algemene Gehandicapten Organisatie Nijverdal (AGON) / Twente en AGON fonds

favicon

Heldere, praktische informatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte zie link: handicap.net

Informatie van AGON. Activiteiten, nieuws en standpunten. Informatie van en over Hart voor Handicap, de collecte van de AGON. Je vindt het allemaal in de digitale nieuwsbrief van de AGON voor mensen met een beperking.

De AGON geeft duidelijkheid over de rechten van mensen met een beperking, zoals het recht op goede voorzieningen, op goede betaalbare gezondheidszorg en hulp thuis, op betaald werk, een zinvolle dagbesteding en een fatsoenlijk inkomen. En vooral ook het recht op een gelijkwaardige deelname in een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving.

————————————————————————————–

Voor mensen die o.a. bij de Soweco (hebben) gewerkt is het navolgende misschien interessant.

(Bijna) 2 jaar of langer ziek
Als u na twee jaar ziekte niet of niet volledig kunt werken, bepaalt UWV of u arbeidsongeschikt bent.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat de pensioenopbouw voor een deel doorgaat.

Dit noemen we Voortzetting Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid (VPA).

Tijdens het recht op VPA hoeven u en uw werkgever geen pensioenpremie te betalen.

Als u gebruik wilt maken van VPA moet u dit zelf aanvragen bij PWRI  = Pensioenfonds Werk en Reïntegratie).

Dit moet u doen binnen een jaar nadat de twee jaar (ziekte) termijn voorbij is.Dan kijken wij voor u na of VPA volgens de regels mogelijk is.

=================================================================