favicon

Heldere, praktische informatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte zie link: handicap.net

Informatie van AGON. Activiteiten, nieuws en standpunten. Informatie van en over Hart voor Handicap, de collecte van de AGON. Je vindt het allemaal in de digitale nieuwsbrief van de AGON voor mensen met een beperking.

De AGON geeft duidelijkheid over de rechten van mensen met een beperking, zoals het recht op goede voorzieningen, op goede betaalbare gezondheidszorg en hulp thuis, op betaald werk, een zinvolle dagbesteding en een fatsoenlijk inkomen. En vooral ook het recht op een gelijkwaardige deelname in een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving.

————————————————————————————–

Voor mensen die o.a. bij de Soweco (hebben) gewerkt is het navolgende misschien interessant.

(Bijna) 2 jaar of langer ziek
Als u na twee jaar ziekte niet of niet volledig kunt werken, bepaalt UWV of u arbeidsongeschikt bent.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat de pensioenopbouw voor een deel doorgaat.

Dit noemen we Voortzetting Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid (VPA).

Tijdens het recht op VPA hoeven u en uw werkgever geen pensioenpremie te betalen.

Als u gebruik wilt maken van VPA moet u dit zelf aanvragen bij PWRI  = Pensioenfonds Werk en Reïntegratie).

Dit moet u doen binnen een jaar nadat de twee jaar (ziekte) termijn voorbij is.Dan kijken wij voor u na of VPA volgens de regels mogelijk is.

 

=================================================================