Financieel verslag 2017 – begroting 2018 

favicon BEGROTING 2017 inkomsten uitgaven Begroting 2016 vanaf 9 mei inkomsten uitgaven
1-1 KAS €1.000,00 € 850,00 KAS € 750,00 € 700,00
Collectemateriaal en 25% derden €5.000,00 Collectemateriaal en 25% derden  € 4.716,00
collecte Hart voor Handicap €10.000,00 collecte Hart voor Handicap € 8.193,00
Activiteiten €2.250,00 Activiteiten € 1.978,40
kosten, bestuur-vergader-algemene-bank € 1.070,00 kosten, bestuur-vergader-algemene-bank € 860,00
adviseurs € 500,00 adviseurs € 500,00
Contributie € 3.650,00 Contributie € 2.135,00
subsidie € 600,00 Notaris € 350,00
reservering AGON bestemmingfonds €5.000,00 reservering AGON bestemmingfonds  €1.500,00
reservering naar spaarrekening € 580,00 reservering naar spaarrekening € 473,60
31-12 € 15.250,00 €15.250,00 € 11.078,00 €11.078,00