Voor hulp(middelen) die niet uit het basispakket worden vergoed, kan men een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een aanpassing in de woning of een rolstoel. Het zijn de gemeenten die de Wmo uitvoeren en iedere gemeente legt andere accenten.

Hulp en ondersteuning Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.
U kunt hulp en ondersteuning krijgen als u in het dagelijks leven moeite hebt:

  • met het huishouden
  • met lopen of bewegen in en om het huis
  • in het plaatselijk vervoer
  • om onder mensen te komen

Gemeenten verantwoordelijk voor Wmo
Uw gemeente bepaalt voor een groot deel zelf hoe ze de Wmo uitvoert. Als u hulp of voorzieningen vanuit de Wmo wilt aanvragen, doet u dit dus bij uw gemeente. De gemeente bekijkt eerst of u in aanmerking komt voor hulp. Als u in aanmerking komt, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.
Met een pgb kunt u de hulp waar u recht op heeft zelf inhuren. Bij zorg in natura regelt de gemeente de zorg voor u.

Eigen bijdrage in de WMO
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp of het gebruik van een hulpmiddel. Uw gemeente bepaalt of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. Mensen met eigen vermogen betalen een hogere eigen bijdrage.

Bezwaar maken
De gemeente kan besluiten dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Ook kan de gemeente ondersteuning regelen die u niet wilt.  In die gevallen kunt u bezwaar maken tegen de beslissing over hulp uit de Wmo.

Meer weten? Een AGON -adviseur helpt u met informatie, aanvragen en bezwaar. Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met een adviseur opnemen. In alle andere gevallen geldt dat men lid van de AGON moet zijn. Klik op link: aanmeldings-formulier 2023-v1.1