favicon
Hieronder staan voorbeelden van mensen die een beroep hebben gedaan op de diensten van de AGON -adviseur.

Voorbeeld 1
In 2022 hebben wij een deel bijgedragen voor een aanpassing in de auto van een rolstoelgebruiker J V.

Voorbeeld 2
In 2022 hebben wij een deel bijgedragen voor een rolstoelbus voor A O.

Voorbeeld 3
Voor mevrouw S. v. D. hebben wij deel bijgedragen voor een elektrische bakfiets voor hulphond.

Voorbeeld 4
In 2020 voor dhr. H. hebben wij een elektrische fiets aangeschaft.

Voorbeeld 5
Mevrouw D. wendt zich tot de AGON -adviseur met de vraag op welke wijze zij voor haar kind met beperkingen de noodzakelijke hulpmiddelen kan krijgen. De AGON -adviseur wijst haar door naar het zorgloket in de gemeente en geeft aan dat hij haar ondersteuning kan bieden bij het invullen van de aanvraagformulieren. Daar gaat zij graag op in. Nadat de formulieren gezamenlijk zijn ingevuld wordt de aanvraag ingediend en (indien mogelijk) worden de hulpmiddelen in het kader van de Wmo door de moeder ontvangen.
Voorbeeld 6
Meneer R. komt bij de AGON -adviseur omdat hij een oproep heeft gekregen voor een herbeoordeling in het kader van zijn arbeidsongeschiktheid. Gezamenlijk wordt de herbeoordeling voorbereid en doorgesproken. Meneer H stelt het op prijs als de AGON -adviseur mee kan gaan naar het gesprek. Dit gebeurt. Na het gesprek volgt de uitslag van de herbeoordeling. Meneer H. ontvangt een lagere uitkering, omdat de uitkeringsinstantie van mening is dat hij voldoende zijn beperkingen minder belemmerend zouden zijn bij het verwerven van een (gedeeltelijk) inkomen op de arbeidsmarkt. Meneer H is het hier niet mee eens en start met ondersteuning van de AGON -adviseur een bezwaarprocedure.
Voorbeeld 7
Mevrouw en meneer F. zijn beiden rolstoelgebruiker. Zij hebben van de gemeente een afwijzing van een aanvraag tot aanpassing van een bus ontvangen. Ze willen graag een bezwaar indienen maar weten niet precies hoe dit moet. De AGON -adviseur ondersteunt hen bij het bezwaar omdat de gemeente de aanvraag op onjuiste gronden afwijst. Gezamenlijk wordt de hoorzitting bezocht en uiteindelijk kan het zijn dat wordt het echtpaar in het gelijk wordt gesteld en de aanpassing van de bus vergoed op basis van de Wmo verordening krijgt.