December 2016

favicon      Hallo leden,

Dit is onze laatste nieuwsbrief van dit bewogen jaar waarin wij zelfstandig geworden zijn. Enkele belangrijke aspecten willen wij toch vermelden:

  1. Contributie: Voor degene die de contributie van 2016 nog niet betaald hebben, dit bedrag €35 voor leden en € 18 voor huisleden overmaken op NL21ABNA0554471485.

De contributie gaan wij, In verband met de kosten, vanaf 2017 innen door de (voor)ingevulde machtigingskaart voor een automatische incasso (waarbij jezelf de opdracht geeft om de contributie af te schrijven), deze zit bij deze nieuwsbrief in. Het kan dan ook heel gemakkelijk door u weer in getrokken worden. Deze kaart krijgt u ook. Mochten hier nog vragen over bestaan dan horen wij dit graag.
Dus graag de ontbrekende gegevens invullen en de kaart in de retourenveloppe met postzegel terugsturen?

  1. ANBI en CBF keurmerk zijn aangevraagd
  1. Wij zijn op zoek nog naar 2 vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur.
  1. Ook zijn we bezig het AGON fonds op te richten, om leden die tussen wal en schip vallen te kunnen helpen.
  1. Beursvloer: Tijdens de Beursvloer Twenterand en Hellendoorn ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Twenterand elkaar in een informele en dynamische sfeer en wisselen onderling diensten en/of goederen uit. Wat de één over heeft of graag wil bieden is voor de andere partij zeer gewenst. Het gaat dus niet om directe financiële sponsoring, maar om handelen in producten en/of diensten met gesloten beurs. De gemaakte matches gaan over menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal en faciliteiten en creativiteit. De Beursvloer Twenterand en Hellendoorn is in de geest van het concept ook zoveel mogelijk met gesloten beurs georganiseerd. Maatschappelijke organisaties (zoals verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties, zorgcentra, sportclubs, scholen, enz.) wordt hiermee een platform geboden om praktisch en snel vragen en problemen voor te leggen aan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan op deze manier invulling geven aan haar maatschappelijke en sociale rol.
    Dit is alles vond plaats op woensdag 12 oktober 2016 heeft de tweede editie van de Beursvloer Twenterand plaatsgevonden en was een groot succes. In activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop ontmoetten 65 deelnemers (29 bedrijven en 36 maatschappelijke organisaties) elkaar. Samen hebben zij met gesloten beurs in totaal 146 matches gemaakt met een totale waarde van € 52.890,-.

AGON Nijverdal e.o. met Toneelvereniging Hildebrand

Toneelgroep Hildebrand gaat proberen de collecte te lopen voor de AGON waarbij een deel van de opbrengst (25%) naar Toneelvereniging Hildebrand gaat.

AGON Nijverdal e.o. met De Haere

De Haere zal een workshop/voorlichting geven over bewegen met een handicap op hun lokatie in Nijverdal. Als tegenprestatie zal AGON reclame maken op hun website en ook eventuele oefeningen op hun website plaatsen.

Direct ICT met AGON Nijverdal e.o.

Direct ICT zal een hostingspakket leveren voor de website van AGON e.o.
In ruil hiervoor zal AGON e.o. reclame maken op de website.

AGON Nijverdal e.o. met Fiscaal en Financieel Administratiebureau Reint Meijerink uit Vriezenveen

FFA Reint Meijerink heeftl AGON e.o.tot onze volle tevredenheid geholpen met hun beleidsplan en begroting. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website en mond tot mond reclame.

4 November 2016 Beursvloer Hellendoorn 17.00 – 18.30 uur

AGON Nijverdal  e.o. met Brandweer: geven van een voorlichting van brandveiligheid aan zelfstandig wonende senioren. Dit alles voor een kop koffie/ thee en de locatie. Waar: bij Ons Erf.

AGON Nijverdal  e.o. met ICT Nijverdal levert ons een oude lege laptop, wij moeten zelf installeren. Wij houden ons ook voor in de toekomst voor hun oude laptops. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website en mond tot mond reclame.

AGON Nijverdal  e.o. met Stichting de Welle een cursus excel. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website en mond tot mond reclame.

AGON Nijverdal  e.o. met Autobedrijf Olthof bied ons voor 1 dag hun rolstoelbus aan. Wij zorgen zelf voor chauffeur en benzine. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website en mond tot mond reclame.

AGON Nijverdal  e.o. met Hart voor Hellendoorn  Dat er in de maand mei een stukje wordt geplaats over ons en dat dit stukje ook in onze nieuwsbrief komt dit i.v.m. de collecte.

Onze adviseurs:
Wilna Eisink  06 136 389 69
Dick Stegeman 0548-612672
Piet Velt  0546-574421
Anne Ottens 0523 610753 mobiel 0642070644

Verder wensen we jullie allemaal een hele fijne kerst een goede jaarwisseling en een gelukkig maar vooral een gezond 2017 toe.

Het bestuur:
Voorzitster Wilna Eisink  06 136 389 69
Secretariaat Gerrit van Rooijen 0548-610 299
Penningmeester Bert Lichtenberg 0548 – 540 981
Ben Huis in het Veld 06 535 278 84
Tonny Haverkort 0546- 643 802