Grote Club actie

grote clubactie

Opbrengst 2018 is geworden € 312,20, DANK JE WEL ALLEMAAL.

Graag aandacht voor het volgende:

Dit jaar doen wij ook weer mee met de Grote Clubactie, om zo een leuke en te gekke busreis te organiseren in 2019. ( Ideeën zijn welkom).

Het geld van de Grote Clubactie 2017 ( € 280) hebben wij dit jaar gebruikt voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze actie is begonnen op 15 september en sluit op 22 november. De trekking is op 12 december en de uitslagen zijn te zien op 13 december https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars

Van elk lot voor € 3.00 gaat 80% (€2.40) direct naar de clubkas.

De overige 20% gaat naar het organiseren van de Grote Clubactie-loterij en het prijzenpakket . (zie: https://clubactie.nl/actie/AlgGehandicaptenOrgNijverdal).
Er zijn 2 mogelijkheden om mee te doen:
1e Online verkoop

Jullie club krijgt een unieke webpagina waar loten van de vereniging gekocht kunnen worden.
http://clubactie.nl/actie/AlgGehandicaptenOrgNijverdal

Deel deze pagina met leden, oud-leden, supporters van de club, familie vrienden en kennissen. Na aankoop incasseren wij de loten via eenmalige machtiging. De koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift. Uw vereniging ontvangt daarna de clubopbrengst.

2e d.m.v. lotenverkoopboekje:
De leden gaan met de verkoopboekjes langs de deuren en noteren de gegevens van de lotenkopers. Deze gegevens worden door uw club ingevoerd op onze website. Wij incasseren eenmalig het bedrag bij de koper, die het lotnummer op zijn bankafschrift ontvangt. Uw vereniging ontvangt daarna de club-opbrengst.

(Wil jij een lotenboekje, meld dit bij ons per mail aktiviteiten@agon-nijverdal.nl).

namens Acitiviteiten Commissie,

Agnes Poelarends

Ben Huis in’t Veld tussen 9 en 16 uur op 06 83 99 55 48

Tonny Haverkort 0546 643 802