CBF ERKEND FC

Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector. Het werd in 1925 opgericht door de Nederlandse gemeenten en charitatieve organisaties vanwege het belang van toezicht op geldwerving voor goede doelen in de openbare ruimte. Het CBF functioneerde toen in zekere zin als ‘waakhond’ om malafide fondswervers te weren. Die rol heeft het CBF nog steeds.

Met het uitgeven van het ‘Keurmerk goede doelen’ en het later geïntroduceerde CBF-Certificaat voor kleine goede doelen kreeg het CBF in de loop van de geschiedenis steeds meer de rol van kwaliteits-beoordelaar. Keurmerkhouders mochten zich tot de top van de charitatieve sector rekenen.

Behoefte aan bredere werking
Enkele jaren geleden ontstond vanuit de sector de behoefte aan een bredere werking van het keurmerk. Eigenlijk zou iedere (bonafide) goededoelenorganisatie in Nederland een erkenning moeten hebben, was de gedachte. Daaruit is de nieuwe erkenning ontstaan die in 2016 werd ingevoerd. Laagdrempelig, eenduidig en herkenbaar. Wie het logo ‘Erkend goed doel’ voert, laat zien dat het geld van donateurs goed terechtkomt.

Het CBF maakt deel uit van een internationaal netwerk: het International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).

Wat is CBF

Het CBF houdt een register bij van veel meer goededoelenorganisaties dan de door ons erkende organisaties. De informatie wordt door de organisaties zelf aangeleverd of zijn verzameld uit openbare jaarverslagen. Het CBF draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie.

In het register is te zien of een organisatie door het CBF erkend is, een aanvraag voor een erkenning heeft lopen, getoetst is maar niet erkend of niet getoetst is. Wij geven geen waardeoordeel over niet-erkende organisaties. Wel adviseren wij altijd om een erkenning aan te vragen.

Aan de vermelding op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor meer info over CBF, zie www.cbf.nl